Gode råd og regler til kanoturen

Information om sejladsregler, findes på Gudenåkommunernes hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk

 • Det er tilladt at være 3 pers. i en kano eller 4 pers hvis de to børn som skal sidde i midten max. vejer 30 kg pr barn.
 • Spred sejladsen til hele Gudenåen for at lette presset mellem Tørring – Mossø.
 • Presset er mindst ved sejlads uden for weekends og mandage.
 • Før sejladsen påbegyndes, anbefales det at sikre sig, at man kan nå frem til overnatningsstedet inden kl. 18.00
 • Hvis du har lang transport til dit startsted så brug den første dag på transport og tag en overnatning på startstedet. Næste morgen får du din kano udleveret og turen kan starte i ro og fred.
 • Hold afstand mellem kanoerne.
 • Stå aldrig op i kanoen.
 • Brug altid redningsvest.
 • Hold afstand til fiskeredskaber.
 • Hold god afstand til rutebådene.
 • Hold altid til højre for modgående trafik.
 • Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl tæt ved bredden i søens læ side.
 • Det er kun tilladt at tænde bål på teltpladser med specielt indrettede bålpladser.
 • Hunde bør ikke medtages.
 • Ved fortøjning af kanoer i Ry/Silkeborg området skal du være opmærksom på rutebådenes fortøjningspladser.
 • Giv andre de samme oplevelser og glæder som du selv har haft, slet alle spor efter dig.
 • Værn om naturen.
 • Husk din sunde fornuft og følg de uskrevne regler –  Du kender dem jo godt!
 • Alkoholindtagelse og støjende adfærd. Fremover rettes fokus imod alkoholindtagelse/støjende adfærd på åen og især på raste/telt og campingpladser langs åen. Hvis problemet opstår inddrages kanoen/kanoerne, turen slutter og der tilbagebetales ingen penge.

Særregler for kanoturen: Tørring / Mossø

 • Sejllads er kun tilladt i perioden 16. juni til 31. december, i tiden mellem kl. 8:00-18:00
 • Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn.
 • Der må kun sejles med 2 og 3 pers. kanoer eller 1 og 2 pers. kajakker.
 • Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i enheder på max. 5 kanoer, der sejler med passende afstand, som holdes under hele sejladsen.
 • Sejlads mod strømmen er forbudt.
 • Landgang på begge sider langs Klosterkanalen ved Klostermølle er forbudt.
 • Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

Særlige regler for kanoturen: Mossø / Fladbro

 • Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året, men undgå helst sejlads mellem kl. 18:00 og kl. 8:00.
 • Der kræves ikke adgangstegn for denne del af åen og private må sejle i egne kanoer og kajakker.

Generelle regler for hele Gudenåen

 • Inden afsejlingen skal der af kanoudlejerne/naturvejlederne eller af den ansvarlige gruppeleder, gives kvalificeret instruktion om padelteknik og naturbeskyttelse.
 • Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
 • Vi gør opmærksom på at soundboks og store højtaler ikke er tilladt at medbring på Gudenåen,overholdes dette ikke, kan det medføre bortvisning. 
 • Sammenbinding af kanoen er ikke tilladt.
 • Fiskeri og jagt er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra de fiskeri- og jagtberettigede.
 • Undgå at beskadige brinker, gydebanker og rørskove ved påsejling.
 • Det er ikke tilladt at henkaste affald


Tørring Kanoudlejning Planlæg tur

Book
med det samme

Book her Book en kano tur

Hvor længe og hvor
vil I sejle hen på jeres kanotur ?

Få et overblik over hvor de forskellige steder I kan sejle hen på jeres tur på Gudenåen med vores kort.

Planlæg turen
Download et kort - Tørring Kanoudlejning
bubble